Verkiezingsdebat


Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht organiseren ARCAM en BNA Kring Amsterdam een 'Lagerhuis-debat' waarin de specialisten van de vijf grootste partijen in Amsterdam worden uitgedaagd te reageren op de meest prangende ruimtelijke onderwerpen voor de komende vier jaar. Een must voor eenieder die zijn stem wil baseren op de diverse politieke standpunten die hierover worden ingenomen.

Wat betekent de nieuwe welstandsnota voor Amsterdam?
Ingeleid door: Marianne Loof LEVS architecten/ voorzitter van bureau welstand en monumenten Amsterdam

Hoe kunnen we de vastgelopen stadsvernieuwing in Amsterdam Nieuw West vlottrekken?
Ingeleid door: Thomas Dill van Bogerman Dill architecten

Hoe gaan we de woningproductie in Amsterdam weer op gang brengen?
Ingeleid door: Tako Postma Inbo architecten Amsterdam

Wat zijn de gevolgen van de wijzigingen in de AWBZ voor seniorenwoningen in Amsterdam?
Ingeleid door: Eric Huijten Greiner van Goor Huijten architecten

Wat gaan we doen met de leegstaande kantoren op Amstel III en Westpoort?
Ingeleid door: Saskia Beer glamourmanifest

Publiek is uitgenodigd om in gesprek te gaan met onder andere de volgende politici:
Daniël van der Ree – VVD, Michiel Mulder – PvdA, Tamira Combrink – Groen Links, Reinier van Dantzig of Joris van Osselaer – D'66, Remine Alberts – SP.

Moderatoren:
Wilco van Oosten en Harvey Otten

Verkiezingsdebat
Locatie: ARCAM, Prins Hendrikkade 600 Amsterdam
Datum: 23 januari 2014
Tijdstip: Van 20.00 tot ca 22.30 uur. (inloop vanaf 19.30 uur)

De toegang is gratis. Graag aanmelden via arcam@arcam.nl