Verwacht: Tentoonstelling Safe Spaces Safe Places


Safe Spaces Safe Places
Recht op ruimte in de stad

Het Hubertushuis van Aldo van Eyck (1980) waar vrouwen en kinderen opgevangen werden die thuis niet veilig waren.

Schuilkerken, Blijf-van-mijn-Lijf-huizen, overheidsgebouwen of pleinen: door de eeuwen heen hebben bedreigde, miskende of gevluchte groepen (tijdelijk) onderdak gevonden op locaties die juist prominent onderdeel van het straatbeeld zijn. Via het claimen van ruimte wordt in de stad (ook) aanspraak gemaakt op begrip, acceptatie en bescherming. Hoe meer ruimte voor kwetsbare groepen en hoe zichtbaarder de diversiteit, hoe opener en toleranter de stad. In de tentoonstelling ‘Safe Spaces Safe Places’ ontdek je het belang van architectuur bij het creëren van een tolerante en veilige stad.

Aan de hand van uiteenlopende plekken in de stad is de zien over welke emancipatievraagstukken dat kan gaan. Denk aan Ons’ Lieve Heer op Solder (1663, Jan Hartman) dat onderdak bood aan de diensten van een katholieke minderheid in Amsterdam. Of aan De Oranjehof in de Geuzenhof (1942, Joop Pot en Koos Pot-Keegstra) die het mogelijk maakte voor alleenstaande werkende vrouwen om zelfstandig te wonen. Of het Homomonument van Karin Daan (1987) bij de Westerkerk.

Dan valt ineens op welke groepen niet zichtbaar (meer) zijn. Waarom zijn ongedocumenteerden, statushouders en vluchtelingen ondergebracht aan de randen van de stad in goedkope, tijdelijke huisvesting? Wat is het effect van de toenemende hoeveelheid digitale gemeenschappen op de bekendheid met ondervertegenwoordigde groepen? Wat betekent het verdwijnen van ‘ongeprogrammeerde ruimte’, zoals broedplaatsen en festivals, voor het culturele leven in de stad? Wat is het effect van de Covid-19 pandemie op veiligheid?

In deze tentoonstelling onderzoeken we die vragen op het niveau van het huis en de stad. We brengen feiten en beleid in beeld, we laten zien hoe door de eeuwen heen gebouwen een rol hebben gespeeld in acceptatievraagstukken en we bekijken de mogelijkheden om in de hedendaagse stad ruimte te claimen. Daarbij vragen we de bezoeker actief mee te denken. Hoe kunnen ontwerpers, beleidsmakers, bewoners en opdrachtgevers bijdragen aan een open stad, waarin veilige kwetsbaarheid en genereuze tolerantie vanzelfsprekend is?

De tentoonstelling is naar verwachting halverwege mei 2021 te bezoeken bij ARCAM.

Credits:
Deze tentoonstelling wordt samengesteld in samenwerking met onderzoeker en architect Ali T. As’adDoctoral Candidate aan de TU/Eindhoven, Cognizant Digital Business en Jorn Konijn, Head of Program van de Dutch Design Week Eindhoven.