Vide Expo Studio Zeewier


Vide Expo ‘Studio Zeewier – scenario’s voor de architectuur’

In de mini expositie ‘Studio Zeewier – scenario’s voor de architectuur’ maken we je deelgenoot van de verkenning van het gebruik van zeewier in architectonische bouwmaterialen. Baukje Trenning, docent aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam toont het resultaat van het onderzoek van twintig studenten die de afgelopen twee jaar het vak Materialisatie bij haar gevolgd hebben. Zo kan je zelf samples ruiken en voelen en leer je meer over het maakproces en de toepassing ervan in de architectuur.

Baukje Trenning is aanwezig op de volgende momenten voor nadere uitleg:
Vrijdag 25 januari van 16.00-17.00 uur
Zaterdag 2 februari van 14.00-15.00 uur
Zaterdag 16 februari van 14.00-15.00 uur

Zeewier is vaker als bouwmateriaal gebruikt. Bijvoorbeeld in de traditionele huisjes op het Deense eiland Læsø waar – bij gebrek aan andere grondstoffen – daken met lokaal gewonnen zeegras werden bedekt. Ook zijn wieren wel als isolatiemateriaal in de holle ruimtes van muren en daken aangebracht.

Dergelijke voorbeelden liggen ten grondslag aan het doorlopend onderzoeksproject van Baukje Trenning en haar studenten. Via literatuurstudie en met behulp van experimenten hebben zij twee semesters lang het potentieel van de groene Noordzee-variëteit verkend: het knotswier. Is deze grondstof toepasbaar in de architectuur van morgen, en welke kennis is er nodig om het te kunnen benutten in een duurzaam, circulair bouwproces?

Studio Zeewier is een project van Baukje Trenning voor de afdeling Architectuur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam. Tekst: Gert Staal. Grafische vormgeving posters en tentoonstellingsteksten: SJG.

Foto’s van de mini-expo Studio Zeewier. Foto’s Maarten Nauw

Expo’s op de Vide
Naast onze geprogrammeerde tentoonstellingen bieden we op de tweede etage van ons paviljoen een platform aan architecten, ontwerpers, studenten en kunstenaars om hun werk – of  een selectie daarvan – tentoon te stellen. Zonder vaste planning spelen we in op actuele vraagstukken in de architectuur en laten we ons – en de bezoeker – verrassen. Een goed idee voor een expo op de vide? Tip ons!