Vrijmanseind blok 64


 
Jan Vrijmansstraat
Haveneiland Oost, IJburg
Amsterdam
Miguel Loos
LOOS ARCHITECTS
Woningstichting De Key
Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V
Tram 26, stop IJburg
Dit project is o.m. gepubliceerd in Amsterdamse Architectuur 2011-2012; ARCAM POCKET 25. Klik hier voor meer boeken uit de reeks ’ARCAM POCKET’.
2009-06-24
2011-10-01
Wonen
 

Woonblok op het puntje van IJburg oost

Het meest oostelijk gelegen deel van de wijk IJburg, Haveneiland Oost, kenmerkt zich door een strak stedebouwkundig grid waar de rechthoekige kavels zijn ingevuld met grote bouwblokken. De geometrie van kavel 64 wijkt daarvan af en is leidend geweest voor het ontwerp van het wooncomplex Vrijmanseind.

Doordat de oostzijde van het bouwvolume trapsgewijs de diagonale kustlijn van het eiland volgt, is een expressief gevelbeeld ontstaan wat versterkt wordt door de ritmiek van de op wisselende hoogte geplaatste balkons. De grote glazen puien bieden niet alleen prachtig zicht op het water maar geven deze zijde van het blok, samen met het glimmende aluminium van de borstweringen, een fonkelend karakter. De overige drie gevelzijden zijn neutraler uitgevoerd. De verdiepingshoge ramen met bruine aluminium kozijnen, afgewisseld met smalle gevelstroken van lichtglanzend baksteen, resulteren in een streepjescode-patroon dat beantwoordt aan de welstandseis de gevel verticaal te ordenen. De bouwhoogte loopt naar de punt van de kavel op en markeert het einde van het bouwblok en IJburg. In het hogere volume zijn de meergezinswoningen geplaatst, de eengezinswoningen zijn aansluitend hierop in een slingerbeweging rondom een binnentuin gegroepeerd.

Door een inventieve indeling zijn alle 45 woningen twee- of driezijdig georiënteerd. In tegenstelling tot de verticale lijnen van de buitengevels zijn de binnengevels horizontaal van opzet. De gevelbekleding van geel en groen gekleurde glasplaten geeft de galerijen een vrolijke ambiance. Veel aandacht is geschonken aan de buitenruimtes om het gevoel van ‘buiten zijn’ en vrij uitzicht – op het uiterste puntje van IJburg – te versterken. (ARCAM)