Wat heet hoog


In de expositie werd aandacht besteed aan hoogbouw in Amsterdam. Aan de hand van een inventarisatie van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven, probeerde ARCAM veranderingen in de Amsterdamse situatie te signaleren. De expositie bestond uit maquettes, beeldmateriaal en begeleidende teksten. Amsterdamse torens die aan bod kwamen, waren onder meer de Arenatoren (150 meter) van Wiel Arets en de Millenniumtoren (98 meter) van EGM Architecten. Ook werd aandacht besteed aan de projecten in Nederland, Europa en de rest van de wereld.

Voor meer informatie over hoogbouw in Amsterdam, zie ook de ARCAM POCKET Amsterdam’s High-Rise.