Werkbericht Verweggistan – KCAP, NEXT, UNStudio


In antwoord op de financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende recessie zijn door Nederlandse ruimtelijke ontwerpers verschillende wegen bewandeld. Eén daarvan was het gericht opzoeken van opdrachten in regionen ver van huis. De ontplooiing van activiteiten in bijvoorbeeld Oost-Europa, China en Taiwan gaat weliswaar terug tot vóór 2008, maar is nadien deels op andere gronden doorgezet. Recentelijk heeft deze multinationale expansie onder meer geleid tot oplevering van opvallende 'Nederlandse' projecten in Singapore, Kutaisi (Georgië), Shanghai en Beijing.

Dat is de aanleiding voor een avond waarop vertegenwoordigers van drie bureaus – achtereenvolgens Ruurd Gietema van KCAP, Bart Reuser van Next Architects en Gerard Loozekoot van UNStudio – ver van huis gerealiseerd recent werk presenteren aan het Amsterdamse publiek. Aansluitend is er gelegenheid voor een kort nagesprek over, bijvoorbeeld, de impact van dit gegeven en de betekenis ervan – voor de wereld ver weg én die dichter bij huis.