Westerkerk


 
Prinsengracht 279
Amsterdam
Hendrick de Keyser
Stadsbestuur van Amsterdam
Tram 13-14-17-20
Maaike Behm, Maarten Kloos (ed.), 25 Buildings you should have seen - Amsterdam, Amsterdam, 2002. Zie voor meer informatie over dit gebouw ook de rubriek 'Typisch Amsterdams' op www.amsterdam.nl
1631
Religie
 

Protestantse kerk in 17e-eeuwse stadsuitleg

De stadsuitleg van 1613 maakte de bouw van nieuwe kerken noodzakelijk. Er werd besloten om er twee te bouwen, namelijk de Noorderkerk en de Westerkerk. De Westerkerk vertoont veel gelijkenis met de twintig jaar eerder gebouwde Zuiderkerk, maar is groter en monumentaler van opzet. Ten tijde van de oplevering was het de grootste Protestantse kerk ter wereld.

De toren, onevenredig hoog vergeleken met het schip, is met 85 meter nog altijd de hoogste kerktoren van de stad. Zij diende daardoor lange tijd als uitkijkpost voor de brandwacht. De Westertoren is het symbool geworden van de aangrenzende buurt de Jordaan, toentertijd het armoedigste gebied van Amsterdam. Kerk en toren zijn beide uitgevoerd in de Hollandse Renaissance-stijl, waarvan Hendrick de Keyser bij uitstek de bedenker was. Het schip is een basiliek met een regelmatige plattegrond, dubbele transepten, hoge topgevels, steunberen en houten tongewelven. Door de hoogte van het middenschip en de grote hoeveelheid licht die naar binnen valt maakt het strakke, geometrische interieur een royale indruk die contrasteert met de Calvinistische soberheid van de detaillering. Verder vallen de enorme Dorische zuilen en het fraaie orgel op. Dit laatste dateert uit 1686, maar is vaak gewijzigd. De Westerkerk is nog steeds volop in gebruik. (ARCAM/JV)