Winterlezingen 2020 | Wijken in beweging


Sloop in Nieuw-West. Fotografie Rufus de Vries

In de maanden januari en februari organiseert Architectuurcentrum Amsterdam traditiegetrouw de Winterlezingen, dit jaar binnen het thema Wijken in Beweging. In een reeks van vijf lezingen op zondagmiddagen bespreken we transformaties in vijf oude stadswijken. Iedere wijk wordt vanuit een andere disciplines bekeken waardoor er steeds weer een nieuw en verrassend beeld van de wijk ontstaat.

Tickets en passe-partouts zijn beschikbaar vanaf dinsdag  26 november 2019. Noteer alvast in je agenda!

Amsterdam zit in de lift. De herwaardering en fysieke transformatie van bestaande stadswijken breidt zich steeds verder uit naar de randen van de stad. Oude volksbuurten, vaak van grote architectuurhistorische waarde en met een grote culturele diversiteit, zijn in transitie. De openbare ruimte en bestaande gebouwen worden grondig aangepakt, oude bewoners maken plaats voor nieuwe en de druk op wijken wordt verhoogd door inbreiding/vernieuwing. Sommigen zien dit proces als een opwaardering, anderen als een verarming van de identiteit van de wijk. De reeks Winterlezingen 2020 | Wijken in Beweging neemt deze veranderingen in stadswijken onder de loep. Wat betekent het voor de buurt als er geld, aandacht en beleidsmatig geïnvesteerd wordt in verschillende schaalniveaus van stedelijke vernieuwing? We vertellen zowel het bredere verhaal, zoals de herwaardering of juist sloop/nieuwbouw van twintigste-eeuwse architectuur en gentrificatie, maar we zoomen ook in op het kleinere verhaal, waaronder restauratietechnieken en bewonersparticipatie.

In vijf lezingen zoomen we in op vijf buurten, van de Indische Buurt en de Spaarndammerbuurt, via Jeruzalem en Overtoomse Veld tot de Van der PekbuurtDe lezingen vinden op vijf zondagen kriskras door de stad plaats van 12 januari t/m 9 februari 2020 en worden gecombineerd met een activiteit achteraf.

Het volledige programma komt dinsdag 26 november 2019 online op deze pagina. Dan komen ook de tickets beschikbaar. Hoor het als eerst via onze nieuwsbrief!

Met dank aan fotograaf Rufus de Vries voor het campagnebeeld.