Winterlezingen Honderd Jaar Plan Zuid


ARCAM organiseerde op zondagmiddagen in januari en februari 2014 een serie van zes openbare lezingen over Plan Zuid. Aanleiding vormde het gegeven dat het in 2014 een eeuw geleden was dat stedebouwer en architect H.P. Berlage opdracht kreeg voor het ontwerp van dit uitbreidingsplan voor de zuidkant van Amsterdam. Het plan werd de grondslag van een geliefd en veelbewonderd stadsdeel.
In het honderdste geboortejaar van Plan Zuid gaven zes deskundigen in klare taal uitleg over kenmerken en bijzonderheden van dit bijzondere plan. Elk van de zes lezingen werd gegeven op een andere locatie in Plan Zuid, zodat deelnemers ook daardoor het onderwerp beter leerden kennen. Aan de lezingen waren exclusieve nevenactiviteiten verbonden die de middagen een bijzonder cachet verleenden.

Programma-overzicht
12 januari: Plan Zuid in hoofdlijnen door Vincent van Rossem
19 januari: Bewoningsgeschiedenis en sociale structuur van Plan Zuid door Jos Gadet
26 januari: Taal en werkelijkheid van Plan Zuid door MaartenJan Hoekstra
2 februari: De architectonische identiteit van Plan Zuid door Vladimir Stissi
9 februari: Plan Zuid voorbij de Amsterdamse School door Dorine van Hoogstraten
16 februari: De toekomstbestendigheid van Plan Zuid door Maurits de Hoog

Dit lezingenprogramma werd mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel Zuid en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.