Woningbouw Entrepot-West


 
Cruquiusweg e.o.
Amsterdam
Hans van Beek, Wolter Nuis
Atelier Pro
Bus 22-32-43-59
Maarten Kloos (red.), Amsterdam Architecture 1991-93, Amsterdam, 1994, p.80-81.
1993
Wonen
 

524 woningen met parkeervoorzieningen

De meervoudige opdracht van de dienst Ruimtelijke Ordening voor de verdere uitwerking van het stedebouwkundige model voor Entrepot-West werd gewonnen door Atelier Pro. Hun ontwerp omvat zowel het stedebouwkundige plan als de invulling daarvan met in totaal 524 woningen (met vijftig verschillende plattegronden) en parkeervoorzieningen.

Atelier Pro ontleende aan het bestaande plan het concept van een carré, deels over het water heen gebouwd, als brug tussen de bestaande Veemarkt en het toekomstige woongebied Borneo/Sporenburg. Een van de wanden van het carré is door de ontwerpers echter omgevormd tot een diagonale en flauw gebogen wand. Deze vormt de zes verdiepingen hoge ruggengraat van een plan dat veel opener is geworden dan het stedebouwkundig model voorzag. Door variatie in de hoogte en openheid van de gebouwdelen ontstaan verschillende woonsferen die door de golvende wand zijn verbonden. Verder omvat het plan één hoge en twee lagere woontorentjes. Voor de ontsluiting zijn behalve portieken ook galerijen toegepast. (ARCAM/BM)