Woningbouw Gulden Kruis


 
Bijlmerdreef, Groesbeekdreef
Amsterdam
Lafour & Wijk
Delta roA
Bus 41, 47
1996
Wonen
 

Woonwijk met 213 woningen

Dit project markeert het begin van het grote vernieuwingsproces van de Bijlmer, waarbij de keuze van woningtypes (alleen grondontsloten woningen) in combinatie met maatregelen in de sfeer van beheer en inrichting van de openbare ruimte, moeten leiden tot een aantrekkelijk en veilig woonmilieu.

Langs de doorgaande verkeersroutes van de Bijlmerdreef en de Groesbeekdreef zijn zogenaamde ‘beneden-bovenwoningen’ neergezet, gestapelde dubbele maisonnettes die vanaf de straat worden ontsloten. Een zone van twee meter uit de gevel dient hier voor de ontsluiting en voor het overbruggen van hoogteverschillen. Achter deze woningen ligt een woonwijk van laagbouw rondom de kerk De Nieuwe Stad, die Lafour & Wijk in 1993 realiseerden. Dit laagbouwgebied, bestaande uit vijftien bouwblokken, bevat grotendeels eengezinswoningen die grenzen aan afgesloten binnenterreinen, wat de sociale veiligheid ten goede komt. Er is een grote diversiteit aan woningen maar alle woningen worden gekenmerkt door ongelijk eindigende dakvlakken waardoor een bovenlicht ontstaat. De wijk wordt omzoomd door brede groenstroken. (ARCAM/BM)