Woningbouw Hildo Kropplein


 
Hildo Kropplein
Amsterdam
Architectenburo L. Lafour en R. Wijk
Stichting Onze Woning
Bus 22-39-43-59
Hans Stoutjesdijk, 'Raffinement in regelmaat en uitzondering', de Architect november 1989, p.47-53.
Wonen
 

Woningen op het voormalig Abattoirterrein

De door Lucien Lafour en Rikkert Wijk ontworpen woningen aan het Hildo Kropplein zijn een onderdeel van het 313 woningen tellende herbestemmingsplan voor het Abattoirterrein in het Amsterdamse Oostelijk Havengebied. Hoewel het stedebouwkundige plan van de dienst Ruimtelijke Ordening grote invloed had op de invulling van het gebied, hebben de architecten hun ideeën toch duidelijk in het plan weten te verwerken.

Terwijl het stedebouwkundige plan voorziet in een aantal U-vormige bouwblokken die symmetrisch langs een oost-west gerichte as geplaatst zijn, kunnen in het ontwerp van Lafour & Wijk twee types strookvormige blokken worden onderscheiden. De woningen aan het Hildo Kropplein behoren tot het hoogste type, dat is voorzien van een extra bouwlaag en een opvallende gebogen kap. De HAT-eenheden op de bovenste verdieping zijn voorzien van eveneens gewelfde plafonds. Op de begane grond zijn deze blokken vijftig centimeter opgetild waardoor de overbouwingen van de trottoirs een hoogtemaat van drie meter krijgen. De kopgevels van de hoge blokken zijn gedeeltelijk afgeschuind. Er is door Lafour & Wijk in de plannen voor het Abattoirterrein gekozen voor een terughoudender kleurgebruik dan zij in eerdere projecten hebben laten zien. Het kleurgebruik speelt met name een rol als verduidelijking van de stedenbouwkundige ruimtes. Hoewel het Abattoirterrein afwisselend oogt, speelt het herhalingsaspect toch een grote rol; daarbij heeft de kwaliteit van de woningen voorop gestaan. (ARCAM/JR)