Woningen en bedrijfsruimten Buyskade


 
Buyskade, Donker Curtiusstraat e.o.
Amsterdam
Anke Zeinstra, Marian van der Waals
van der Waals/Zeinstra Architekten
De Principaal en M.J. de Nijs
Bus 18; tram 10
Marlies Buurman, Maarten Kloos (red.), Amsterdam Architecture 1997-99, Amsterdam, 2000.
1998
Bedrijven, Wonen

Twee complexen van woningen en bedrijfsruimten

Het combineren van wonen en werken, functies die in dit gebied (de Staatsliedenbuurt) van oudsher samengingen, vormde het uitgangspunt van dit uit twee complexen bestaande project. Langs de Kostverlorenvaart zijn drie hoge, slanke, met donkere baksteen beklede gebouwen gesitueerd. Hierin bevinden zich vrije sector koopwoningen en sociale huurwoningen. Aan de straatkant springen glazen trappenhuizen op stalen kolommen naar voren.

Opvallend zijn de tussen de torens gesitueerde houten woningen met lessenaardaken. In deze woningen en in de terugliggende onderbouw van de torens zijn werkruimten gecreeerd. Deze hebben een hoge verdiepingshoogte en een glazen gevel zodat veel licht kan binnentreden. Achter het project aan de Kostverlorenvaart bevindt zich behalve een klein gebouwdeel met gesubsidieerde koopwoningen, een tweede U-vormig wooncomplex dat de overgang vormt van de gesloten bouwblokken in de buurt naar de meer open verkaveling langs de kade.

Dit complex omsluit een collectieve binnentuin met bomen en speelvoorzieningen. De houten puien aan het binnenterrein en de laagbouw aan de noordkant geven dit terrein een dorps karakter. In een deel van het complex liggen op de begane grond werkruimten die indien gewenst gekoppeld kunnen worden aan bovenliggende woningen. (ARCAM/Bu)