Woningen en winkels Eerste van Swindenstraat


 
Eerste van Swindenstraat
Amsterdam
TANGRAM Architekten
Woningbedrijf Amsterdam; Maarsen Bouw BV; ABN AMRO Projectontwikkeling
Maarsen Bouw BV; Bouw- en Betontechniek
Tram 9-14
Maarten Kloos (red.), Amsterdam Architecture 1994-96, Amsterdam, 1997.
1996
Commercieel, Wonen

Vier blokken met 79 woningen en 15 winkels

Aanvankelijk kreeg TANGRAM een opdracht voor het ontwerpen van drie blokken in de Eerste van Swindenstraat, een belangrijke winkelstraat in Amsterdam-Oost. Toen er later een vierde blok (met een andere opdrachtgever) aan werd toegevoegd, betekende dit dat een nieuwe straatwand met een totale lengte van circa tweehonderd meter ontwikkeld kon worden.

Voor alle blokken gold de eis dat op de begane grond winkels gerealiseerd dienden te worden met vier lagen woningen daarboven. Om de winkels de gewenste vrijheid te geven zijn de woningen niet direct vanaf de grond ontsloten. ‘Snedes’ in het blok geven toegang tot een soort tweede maaiveldniveau dat zich bevindt op het dak van de winkels. Hiervandaan worden de woningen via twee trappenhuizen en korte galerijen ontsloten. De gevelwand wordt beĆ«indigd door de vierde woonlaag als een echte daklaag vorm te geven, bekroond met een daklijst. De winkelpuien op de begane grond zijn ruim een halve meter achter de rooilijn gelegd en in het stramien afgekaderd met kolommen. De kolommen kadreren de reclame-uitingen en scheppen voor de winkeliers de mogelijkheid om een eigen pui te maken zonder dat daarmee de eenheid binnen het plan verloren gaat. Als onderbreking van de lange straatwand zijn in het midden zestien vrije-sector woningen gebouwd – het ‘vierde’ blok. Het verschilt van de andere drie doordat het een geheel gemetselde gevel heeft, zonder het ‘zwevende’ karakter van de andere blokken. (ARCAM/BM)