Zevenster


 
Jacob van Lennepstraat 271-297
Lootsbuurt
Amsterdam
Marcel van der Lubbe, Jannie Vinke
ANA Architecten
De Alliantie Projectontwikkeling
2003-10-01
2008-07-01
Voorziening, Wonen

Hybride woonblok ┬┤Zevenster┬┤

Op de plek waar wooncomplex de Zevenster op de Jacob van Lennepstraat is gebouwd, stonden voorheen veertien aaneengesloten negentiende eeuwse panden. Sinds 2008 staat er een nieuw complex van 34 woningen en een parkeergarage. Het geheel voegt zich in de lijnen van de voormalige bebouwing.

Het spanningsveld tussen het gedifferentieerde 19e-eeuws weefsel en de grootschaligheid en standaardisatie die de hedendaagse bouw kenmerken, is vertaald naar een hybride blok. Het blok voegt zich aan de straatzijde netjes in de bestaande rooilijnen, aan de hofzijde wordt de gegroeide grillige lijn van de oorspronkelijke bebouwing gevolgd.

Het blok is opgebouwd uit verschillende beukmaten die tezamen met de grillige achterrooilijn de condities scheppen voor verschillende woningtypes qua grootte, ontsluiting en type buitenruimte. De meanderende achterrooilijn wordt ingezet om op verschillende manieren alle woningen te voorzien van goede buitenruimtes met voldoende privacy. De straatgevel weerspiegelt de hybride blokopbouw door enerzijds aan te sluiten bij de homogeniteit van het stedelijk weefsel en anderzijds op subtiele wijze de diversiteit aan woningtypes die erachter liggen te vertegenwoordigen. Een ritme van identieke raambreedtes danst op en neer onder invloed van de verschillende woningtypes waardoor een homogeen en gedifferentieerd gevelbeeld ontstaat. De achtergevel is veel informeler van aard. De aanwezigheid van galerijen, balkons en terrassen zorgt voor een sterke plasticiteit. De feitelijke gevel is opgevat als een scherm dat licht doorlaat dringen in de woning en tevens voldoende privacy biedt.

De Zevenster was genomineerd voor de AM NAi prijs. Een citaat uit het juryrapport: ‘Als ontwerp voor sociale woningbouw is het van een rijkdom die je in Nederland niet veel meer ziet. Woningbouw in de binnenstad is een steeds meer voorkomende opgave, deze jonge architecten lijken beter in staat deze opgave te vervullen dan menig gearriveerd bureau. Dit is wat architectuur te allen tijde zou moeten nastreven, je vak simpelweg heel goed uitvoeren.’ (ANA Architecten)